Προτεινόμενες ηλικιακές ομάδες για δημιουργικά παιδιά

Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό για σας από τη στιγμή που το παιδί σας θα προφέρει τις πρώτες του λέξεις, λέγοντας «μαμά» ή «μπαμπά» κι αυτό είναι σίγουρο πως δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Αυτές οι τόσο εξαιρετικές στιγμές αντιστοιχούν σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα της ανάπτυξης της γλώσσας ενός νηπίου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το παιδί σας μιμούνταν μόνον απλούς ήχους, από δω και πέρα όμως θα μαθαίνει λέξεις και θα καταλαβαίνει τις έννοιές τους. Το σώμα και το μυαλό μας ποτέ δε θα σταματήσει να αλλάζει όσο ζούμε. Η ζωή είναι μια δυναμική διαδικασία με προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίζουμε για περαιτέρω εξέλιξη. Όμως, η ζωή επίσης περιλαμβάνει και μάθηση – και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μάθησης αποκτάμε όλο και περισσότερες διαφορετικές ψυχολογικές δομές.

 
Κάθε στάδιο της ζωής έχει περισσότερες ή λιγότερες χαρακτηριστικές αναπτυξιακού χαρακτήρα επιπτώσεις. Εντούτοις, οι διαδικασίες μάθησης κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής μας είναι πολύ γρήγορες και απλές με καταλυτικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας.

Από τη στιγμή που γνωρίζετε τις αναπτυξιακού χαρακτήρα προκλήσεις που είναι μπροστά σας και χρειάζεται να τις αντιμετωπίσει το παιδί σας, θα είστε σε θέση να υποστηρίξετε τις ενθουσιώδεις προσπάθειές του για μάθηση προσφέροντάς του τα κατάλληλα παιχνίδια και υλικά.