Ποιος - τι - με τι τρόπο… και γιατί;

Σε αυτή την ηλικία, το παιδί σας απλά θέλει να βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Είναι περήφανο για τις γνώσεις που πρόσφατα απέκτησε στο σχολείο, θέλει να τις μοιραστεί με άλλους και να τις χρησιμοποιήσει. Το σχολείο σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού σταδίου ανάπτυξης, δεδομένου ότι οι αυξημένες απαιτήσεις και απόδοση που ζητείται από τα παιδιά θα δώσουν μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξή του.

Το παιδί σας αποτελεί τη μονάδα ενός συνόλου εντός της οποίας αποκτά όλο και μεγαλύτερες εμπειρίες στις σχέσεις του με άλλα παιδιά. Αναπτύσσει την αίσθηση του χρόνου, όπως το σήμερα, το αύριο, που του διδάσκει να προτείνει συναντήσεις , να βάζει πίσω τα συμφέροντά του και να περιμένει κάτι. Αυτή η ευχάριστη προσδοκία δεν θα πρέπει να αναχαιτιστεί, δεδομένου ότι το παιδί σας είναι τώρα σε θέση να αντιληφθεί άριστα το τι σημαίνουν πραγματικά οι υποσχέσεις σας.