Μαθαίνοντας συστηματική γραφή … τι να προσέξετε επιπλέον

Τα κατάλληλα μολύβια καθώς και τα ακόλουθα κριτήρια θα συντελέσουν θετικά στην ανάπτυξη της ικανότητας γραφής του παιδιού:

1. Όσο το παιδί γράφει, διασφαλίστε πως κάθεται σε σωστή στάση. Τα πόδια του παιδιού θα πρέπει να αγγίζουν το πάτωμα. Για το σκοπό αυτό, το ύψος των επίπλων πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα ή ένα υποπόδιο πρέπει να τοποθετείται κάτω από τα πόδια. Η βέλτιστη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του γραφείου (χέρι) και το μάτι επιτυγχάνεται όταν το παιδί είναι καθισμένο με την πλάτη σε όρθια θέση μπροστά από το γραφείο? Με αυτό τον τρόπο, οι κινητικές δεξιότητες παρακολουθούνται και ελέγχονται καλύτερα. Οποιαδήποτε άλλη θέση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής.

2. Το πλαϊνό μέρος της παλάμης και το χέρι μέχρι τον αγκώνα θα πρέπει να βρίσκονται πάνω στο γραφείο. Αυτό επιτρέπει στον ώμο, το βραχίονα και τον καρπό να χαλαρώνουν χωρίς να αναγκάζονται οι μύες να εκτελούν επιπλέον έργο.

3. Για τους δεξιόχειρες, τα τετράδια και φύλλα εργασίας θα πρέπει να τοποθετούνται με κλίση (15 μοιρών) προς τα αριστερά, ενώ οι αριστερόχειρες πρέπει να τα τοποθετούν σε μια γωνία περίπου 30 μοίρες προς τα δεξιά. Όταν κάθεται το παιδί ακριβώς μπροστά από το τραπέζι, η θέση αυτή αντιστοιχεί με την ανάλογη κίνηση του χεριού, επιτρέποντας τόσο στους αριστερόχειρες όσο και στους δεξιόχειρες να παρακολουθούν και να ελέγχουν τη διαδικασία της γραφής. Η θέση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για αριστερόχειρες, καθώς συχνά επιλέγουν λάθος θέση χεριού, η οποία προκαλεί κράμπες και τους κάνει να επιβαρύνουν το χέρι και τα δάχτυλά τους.

4.Το χαρτί με γραμμές υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής. Καθώς τα σχολεία δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη μορφή των γραμμάτων, παρά στη διαδοχή των κινήσεων, προσφέρετε στα παιδιά τετράδια με ευρύτερες γραμμές. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τετράδια και χαρτιά εργασίας, τα οποία διαθέτουν χρωματιστή σήμανση στο αριστερό περιθώριο της σελίδας, υποδεικνύοντας τη διαφορά που πρέπει να διατηρούν τα πεζά από τα κεφαλαία γράμματα.

Για αριστερόχειρες συνιστάται να προσθέσετε την παραπάνω σήμανση χρώματος στο δεξιό περιθώριο, δεδομένου ότι το αριστερό χέρι καλύπτει πλήρως τη σήμανση στο αριστερό περιθώριο .

5. Το φως πρέπει να έρχεται από μια κατεύθυνση που να εξασφαλίζει ότι το παιδί δεν θα δουλεύει στη σκιά του χεριού του, το οποίο θα επηρεάσει τις οπτικοκινητικές του δεξιότητες.