Γεωδετικό τρίγωνο 995N (#177090)

Οι χάρακες και τα στένσιλ γραμμάτων είναι σημαντικά εργαλεία για την παραγωγή και τον χαρακτηρισμό σχεδίων, και ιδιαίτερα τεχνικών σχεδίων. Με δεδομένο ότι τα γράμματα και οι χαρακτήρες στα σκίτσα πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβή και καθαρά, τα στένσιλ βοηθούν στη μεταφορά τους, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν το σωστό, χωρίς λάθη σχεδιασμό.
  • Τρίγωνο για σχέδιο
  • Με πλέγμα 10 mm
  • Συνδυασμένο με τετράγωνο, κλίμακα, παράλληλο χάρακα, μοιρογνωμόνιο και πολύγωνο
  • Κλίμακες μοιρών, παράλληλες γραμμές, γραμμές 7° και 42°
  • Καθαρός σχεδιασμός
  • Μικρή αντανάκλαση, δουλεμένο με ακρίβεια
  • Με λαβή
  • 250 mm