Κλιμακόμετρο 853HP/B (#176532)

Τα κλιμακόμετρα είναι απαραίτητα εργαλεία στο τεχνικό σχέδιο. Τα τριγωνικά κλιμακόμετρα διατίθενται σε διάφορους συνδυασμούς μετρικών υποδιαιρέσεων που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των επιστημονικών και επαγγελματικών κλάδων.
  • Πολύ υψηλή ποιότητα
  • 30 εκ
  • κλίμακα
  • Κατασκευασμένη από ειδικό πλαστικό
  • Με σειρές αυλακώσεων σε διαφορετικά χρώματα
  • (Β) = αρχιτεκτονική
  • B = 1:100:200:250:300:400:500