Βασικά χαρακτηριστικά της μάρκας

Τα "ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΣ" καθορίζουν τις βασικές αξίες της Faber-Castell. Διαμορφώνουν τη βάση για το τι κάνουμε και πως το κάνουμε – τόσο μέσα στην εταιρία όσο και στις συναλλαγές μας με τους πελάτες, τους επαγγελματικούς συνεργάτες, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Διατηρώντας τις βασικές αξίες της μάρκας μας, η Faber-Castell παραμένει μοναδική παγκοσμίως. Τα βασικά χαρακτηριστικά σχηματίζουν τα θεμέλια πάνω στα οποία ασκείται με συνέπεια η διοίκηση της εταιρείας . Μας βοηθούν να καθορίσουμε σαφείς θέσεις και οδηγίες και να τις συνδέσουμε και συνδυάσουμε όλους τους τομείς της εταιρίας. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Επιδεξιότητα και παράδοση

Χρησιμοποιούμε την ικανότητά μας βασισμένοι στις ρίζες, την ιστορία, την εμπειρία μας και τη συνεχή προσπάθεια διαμόρφωσης του μέλλοντός μας με επιχειρηματικό πνεύμα. Αυτό το στοιχείο εγγυάται μια ολοκληρωμένη τεχνογνωσία για τη διατήρηση ή την ενδυνάμωση μιας στιβαρής ηγεσίας, με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας και ένα ισχυρό διεθνές δίκτυο επικοινωνίας και διανομής σύμφωνα με δίκαιους όρους συνεργασίας.

Ξεχωριστή ποιότητα

Είμαστε αποφασισμένοι να έχουμε την καλύτερη ποιότητα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Σεβόμαστε τις ανάγκες των περιφερειακών αγορών και πάντοτε τις θεωρούμε ως διεθνείς απαιτήσεις.

Προσφέρουμε ποιότητα διασφαλίζοντας:

  • προϊόντα που διαφέρουν, προσδίδοντας μεγαλύτερη αξία 

  • εξαιρετική απόδοση  

  • έναν χαρακτηριστικό και διαχρονικό σχεδιασμό

Καινοτομία και δημιουργικότητα

Θεωρούμε την καινοτομία και τη δημιουργικότητα ως μια διαδικασία αναζήτησης της πρωτοπορίας και εφαρμογής διαρκών βελτιώσεων, η οποία προσφέρει πραγματικά οφέλη στους τελικούς καταναλωτές. Ενεργοποιούμε την δημιουργικότητά μας μέσα από ένα ανοιχτό περιβάλλον εργασίας, με αφοσίωση, δέσμευση και διεθνείς διεπιστημονικές ομάδες εργασίας.

Κοινωνική και Περιβαλλοντολογική Υπευθυνότητα

Αισθανόμαστε μια διαρκή υποχρέωση και δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Ασκούμε την κοινωνική μας ευθύνη μέσα στην εταιρία, με τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες και την κοινωνία. Δίνουμε προτεραιότητα και συνεχώς ψάχνουμε για περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες και υλικά για να συνεισφέρουμε στην επιβίωση του πλανήτη. Είμαστε πρωτοπόροι προβλέποντας μελλοντικές τάσεις και επιπτώσεις, ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και να εγγυηθούμε τη βιωσιμότητα.