Η δέσμευσή μας

Οι αξίες κάθε σωστά διοικούμενης οικογενειακής επιχείρησης θα πρέπει να στηρίζονται στη σταθερότητα, την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και σε ανθρώπινες αρετές όπως η ανεκτικότητα, η ταπεινοφροσύνη και η τιμιότητα. Ο προ-προ-πάππους μου, ο Lothar von Faber, ήταν ένας επιχειρηματίας με αυξημένο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και οι απόγονοί του θεώρησαν καθήκον τους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Η Κοινωνική Χάρτα που υπογράφηκε το 2000 απαγορεύει τις κοινωνικές διακρίσεις και την παιδική εργασία και προστατεύει τους υπαλλήλους μας έναντι της όποιας εκμετάλλευσης. Οι συμφωνίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization, ILO) με τις οποίες μας δεσμεύει η Χάρτα είναι για μένα τα καθιερωμένα πρότυπα που πρέπει να εφαρμόζει κάθε επιχειρηματίας.

Προκειμένου η επιτυχία να είναι διαρκής, θα πρέπει έχουμε στο μυαλό μας το μέλλον. Για μένα ως επιχειρηματία έχει ιδιαίτερη σημασία να μην αντλώ τα κέρδη μου σε βάρος των μελλοντικών γενεών. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, δημιουργούμε ανανεώσιμες πηγές ξύλου, που είναι για μας η πιο πολύτιμη πρώτη ύλη, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις είτε στους ανθρώπους ή στο περιβάλλον.

Δεν ενδιαφέρομαι για το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Για μια επιχείρηση που στοχεύει στην μακροπρόθεσμη επιτυχία, η ικανότητα δημιουργίας σταθερού κέρδους είναι ζωτικής σημασίας. Για μένα, επιχειρηματικότητα και εντιμότητα συμβαδίζουν. Η έννοια της εντιμότητας που περιλαμβάνει αξίες όπως κοινωνική και οικολογική ευθύνη, εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και δίκαιη μεταχείριση συμβαδίζουν απόλυτα με την κερδοφορία. Έτσι κι αλλιώς, μόνον οι κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι σε θέση να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση θεμάτων κοινωνικού και οικολογικού χαρακτήρα . Η οικονομική ευρωστία μας και ο σεβασμός των επιχειρηματικών μας συνεταίρων με διαβεβαιώνει απόλυτα ότι το μονοπάτι που διαλέξαμε είναι το σωστό.

Κόμης A.W. von Faber-Castell (Chairman, Faber-Castell Group of Companies)

 

Sustainable production