Κοινωνική δέσμευση

«Στην εποχή μας έχει ιδιαίτερη σημασία να διατηρήσει κάποιος τον ανθρωπισμό του και τις αξίες που πρώτος εδραίωσε ο Lothar von Faber όλα αυτά τα χρόνια, διότι αυτές οι αξίες είναι η δύναμη της οικογενειακής μας επιχείρησης». 
(Κόμης Anton-Wolfgang von Faber-Castell)

Το Μάρτιο του 2000, η Faber-Castell και η εργατική ομοσπονδία IG Metall υπέγραψαν την διεθνώς ισχύουσα Κοινωνική Χάρτα της Faber-Castell. Η χάρτα καθορίζει τη δέσμευση της Faber-Castell να ακολουθεί, σε όλο το πλέγμα των εταιρειών του ομίλου διεθνώς, τους όρους απασχόλησης και εργασίας που υποδεικνύονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization).

 

Η Κοινωνική Χάρτα της Faber-Castell με μια ματιά:

  • Η απασχόληση έχει εθελοντικό χαρακτήρα και επιλέγεται ελεύθερα 
  • Απαγορεύονται οι κοινωνικές διακρίσεις κατά την απασχόληση
  • Απαγορεύεται η παιδική εργασία 
  • Σεβασμός στο δικαίωμα για ελεύθερη συμμετοχή σε ενώσεις και ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις  
  • Αξιοπρεπείς μισθοί 
  • Όχι επιπλέον ώρες εργασίας
  • Ασφάλεια στην εργασία και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας
  • Οι συνθήκες εργασίας είναι καθορισμένες

Μια ανεξάρτητη επιτροπή (από εκπροσώπους της εταιρείας, εκπροσώπους της διεθνούς οργάνωσης εργασίας, εκπροσώπους του συμβουλίου των εργαζομένων) πραγματοποιεί τοπικούς ελέγχους τακτικά για την παρακολούθηση της τήρησης των κοινωνικών προτύπων.  

Το 2008, η Κοινωνική Χάρτα της Faber-Castell επεκτείνεται σε προμηθευτές σε συνεργασία με τις BWI (Building and Woodworkers International) και IG Metall.

Στόχος της Faber-Castell είναι να συνεργάζεται με εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές που αποδέχονται και εφαρμόζουν τα πρότυπα και τις υποδείξεις.