Περιβαλλοντική απόδοση: Απορρόφηση CO2-καταπολέμηση της διάβρωσης του εδάφους

Το πρόγραμμα δασοπονίας ήταν ένα από τα πρώτα που καλύφθηκε από το πρόγραμμα του ΟΗΕ “Clean Development Mechanism” (CDM) σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά συμβατές δραστηριότητες. Από το 2012, η Faber-Castell αναμένεται να γίνει η πρώτη ιδιωτική εταιρεία παγκοσμίως που εξουσιοδοτείται να εκδίδει πιστοποιητικά από τη διαχείριση δασών.

Σχεδιάζεται να επεκταθεί η περιοχή του δασότοπου στα 3.000 εκτάρια (30τχιλ) έως το 2014. Το πρόγραμμα δασοπονίας της Faber-Castell αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος αναδιάρθρωσης των κοινοτήτων κατά μήκος του Rio Magdalena που έχουν επηρεαστεί σοβαρά από την υπερβολική χρήση του εδάφους ως βοσκοτόπων και τη διάβρωσή του.

Προκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα αναδάσωσης, όπως βεβαίωσε ο Jean-Guénolé Cornet, ένας ειδικός του κλίματος και των δασών του Office Nationale des Forêts (ONF), μιας κρατικής γαλλικής εταιρείας της οποίας η θυγατρική ONFI προσπαθεί από το 2001 να σταματήσει την προοδευτική αποψίλωση των δασών στην Κολομβία. «Οι κοινότητες κατά μήκος του Rio Magdalena ψάχνουν να ξεφύγουν από την παραδοσιακή κατά κύριο λόγο εκτροφή βοοειδών και την επακόλουθη διάβρωση του εδάφους, που συνήθως οδηγεί σε πλημμύρες και καταστροφή των καλλιεργειών», είπε. «Σύμφωνα με όλες τις πιθανότητες, η Faber-Castell θα είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρεία στον κόσμο που σύντομα θα λάβει πιστοποιητικό στο πλαίσιο της Σύμβασης – Πλαισίου των Η.Ε. για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) για το δικό της πρόγραμμα CDM». Η πιστοποίηση της δίνει το δικαίωμα να εκδίδει πιστοποιητικά για εκπομπές καυσαερίων, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο του Κιότο για την παγκόσμια μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι εκπομπές εκτιμάται από τους ειδικούς ότι ανέρχονται σε 33.500.000 τόνους CO2 ετησίως, και, εφόσον συνεχιστεί αυτό μακροχρονίως, θα οδηγήσει στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά τουλάχιστον 6 βαθμούς κελσίου – στοιχείο που θα έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τη Γη