Υποστήριξη των τοπικών αγροτών

1561 εκτάρια δασότοπου

Στη βόρεια Κολομβία, στην περιφέρεια El Magdalena εκεί όπου η γη είχε καταστραφεί από την εντατική κτηνοτροφία, τώρα 67 αγρότες φυτεύουν και φροντίζουν 1561 εκτάρια δασότοπου ως πηγή για την παραγωγή προϊόντων ξύλου από την Faber-Castell. Διέθεσαν τμήμα της γης τους που παλαιότερα το χρησιμοποιούσαν κατά κύριο λόγο για το γδάρσιμο βοοειδών. Τώρα έχουν ένα εξασφαλισμένο μηνιαίο εισόδημα για τη φροντίδα που προσφέρουν στα δέντρα. Το είδος που φυτεύτηκε είναι η Gmelina arborea, η γνωστή “Melina”, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο φυλλοβόλο δέντρο που αρχικά ήρθε από την Ασία και είναι κατάλληλο για την παραγωγή μολυβιών. Οι κορμοί του έχουν περίμετρο 20 έως 25 εκ. μετά από 7 χρόνια. Μετά την υλοτόμηση οι αγρότες λαμβάνουν το 30% των εισπράξεων από τη ξυλεία.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπορούμε να προσφέρουμε στους αγρότες μακρόχρονες προοπτικές και να δημιουργούμε θέσεις εργασίας σε μια περιοχή που έχει μεγάλη ανεργία»

Κόμης A.W. von Faber-Castell (Πρόεδρος, του Ομίλου Εταιρείων Faber-Castell)