Βιωσιμότητα

Με περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια μολύβια
per year, είμαστε ο κορυφαίος και ο παλαιότερος κατασκευαστής μολυβιών
με ξύλινη θήκη στον κόσμο’. 
Τα δικά μας δάση απορροφούν περισσότερους από 900,000 τόνους CO2  και εξουδετερώνουν τις εκπομπές των χώρων παραγωγής μας. 
Η Faber-Castell καλύπτει το 85% της παγκόσμιας ζήτησης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 
Δεσμευόμαστε στην Κοινωνική Χάρτα μας, όπως οι ίσες ευκαιρίες, η ίση μεταχείριση και η απαγόρευση της παιδικής εργασίας παγκοσμίως.

Σεμινάριο