Εκθέσεις βιωσιμότητας

Το ενημερωτικό μας δελτίο είναι μια σύντομη έκθεση βιωσιμότητας που ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις στον τομέα της βιωσιμότητας στη Faber-Castell.

Τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) χρησιμεύουν ως οδηγός καιοι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ λαμβάνονται υπόψη.

Μεταξύ άλλων, το ενημερωτικό μας δελτίο παρουσιάζει την παραγωγή μας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα με λεπτομερή επεξήγηση των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας των εργοστασίων παραγωγής μας. Τα στοιχεία αφορούν το οικονομικό έτος 2019/20 και συγκρίνονται με τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη. Επιπλέον, παρουσιάζουμε τα έργα βιωσιμότητας σε επίπεδο ομίλου στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία μέχρι το τέλος του 2021, σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju - 2022

Prata

Minas Gerais, Brazylia

Οι εκθέσεις μας για τη βιωσιμότητα

Εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα (CCF)

Προσπαθούμε να μειώνουμε συνεχώς το εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα της παγκόσμιας λειτουργίας μας, αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, μεταβαίνοντας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και γίνοντας ενεργειακά αυτόνομοι.

Ο στόχος μας (έτος αναφοράς 2019/20): μείωση του CCF κατά 55% το 2029/30

Ενέργεια

We σκοπεύουμε να μειώσουμε περαιτέρω  την εταιρική μας ζήτηση ενέργειας με τη μετάβαση σε πιο ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019-20): Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 55% το 2029/30

Επιδιώκουμε την ενεργειακή αυτάρκεια με την εφαρμογή της δικής μας παροχής ανανεώσιμης ενέργειας, για παράδειγμα μέσω της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας ή υδροστροβίλων.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019-20): Ενεργειακή αυτάρκεια έως το 2034-35

Πλαστικό

We σχεδιάζουμε να αποφύγουμε τις πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης και, όταν είναι δυνατόν, να τις αντικαταστήσουμε με χαρτόνι ή άλλα πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019/20): Μείωση του παρθένου πλαστικού για συσκευασίες μίας χρήσης σε ποσοστό κάτω του 5% το 2029/30

Σκοπεύουμε να αντικαταστήσουμε τα παρθένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας με εναλλακτικά, όπως ανακυκλωμένα, πλαστικά βιολογικής βάσης ή βιοδιασπώμενα πλαστικά χωρίς να υποβαθμίσουμε την ποιότητα.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019/20): Αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών πλαστικών σε 55% το 2029/30

Ισότητα των φύλων

We θέλουμε να καθιερώσουμε μια ίση κατανομή ανδρών και γυναικών ηγετών.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019/20): 50% μερίδιο των γυναικών σε ηγετικές θέσεις το 2029/30
 

Μάθετε περισσότερα