Εκθέσεις βιωσιμότητας

Το ενημερωτικό μας δελτίο είναι μια σύντομη έκθεση βιωσιμότητας που ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις στον τομέα της βιωσιμότητας στη Faber-Castell.

Τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) χρησιμεύουν ως οδηγός καιοι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ λαμβάνονται υπόψη.

Μεταξύ άλλων, το ενημερωτικό μας δελτίο παρουσιάζει την παραγωγή μας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα με λεπτομερή επεξήγηση των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας των εργοστασίων παραγωγής μας. Τα στοιχεία αφορούν το οικονομικό έτος 2019/20 και συγκρίνονται με τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη. Επιπλέον, παρουσιάζουμε τα έργα βιωσιμότητας σε επίπεδο ομίλου στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία μέχρι το τέλος του 2021, σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Έκθεση βιωσιμότητας 2022

<iframe allow="clipboard-write" sandbox="allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation allow-downloads allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-modals allow-popups-to-escape-sandbox allow-forms" allowfullscreen="true" style="position:absolute;border:none;width:100%;height:100%;left:0;right:0;top:0;bottom:0;" src="https://e.issuu.com/embed.html?backgroundColor=%23f6f6f0

Οι εκθέσεις μας για τη βιωσιμότητα

Εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα (CCF)

Προσπαθούμε να μειώνουμε συνεχώς το εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα της παγκόσμιας λειτουργίας μας, αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, μεταβαίνοντας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και γίνοντας ενεργειακά αυτόνομοι.

Ο στόχος μας (έτος αναφοράς 2019/20): μείωση του CCF κατά 55% το 2029/30

Ενέργεια

Σκοπεύουμε να μειώσουμε περαιτέρω την εταιρική μας ζήτηση ενέργειας με τη μετάβαση σε πιο ενεργειακά αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής μας.

Οστόχος μας (έτος βάσης 2019/20): μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 55% το 2029/30

Επιδιώκουμε την ενεργειακή αυτάρκεια με την υλοποίηση της δικής μας παροχής ανανεώσιμης ενέργειας, για παράδειγμα μέσω της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών, αντλιών θερμότητας ή υδροστροβίλων.

Ο στόχος μας (έτος αναφοράς 2019/20): Ενεργειακή αυτάρκεια έως το 2034/35

Πλαστικό

Σκοπεύουμε να αποφύγουμε τις πλαστικές συσκευασίες μιας χρήσης και, όταν είναι δυνατόν, να τις αντικαθιστούμε με χαρτόνι ή άλλα πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019/20): Μείωση του πρωτογενούς πλαστικού για συσκευασίες μίας χρήσης σε ποσοστό κάτω του 5% το 2029/30

Στόχος μας είναι να αντικαταστήσουμε τα παρθένα πλαστικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα μας με εναλλακτικά υλικά, όπως ανακυκλωμένα, βιολογικής προέλευσης ή βιοδιασπώμενα πλαστικά, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

Στόχος μας (έτος βάσης 2019/20): Αύξηση του μεριδίου των εναλλακτικών πλαστικών στο 55% το 2029/30

Ισότητα των φύλων

Θέλουμε να καθιερώσουμε μια ίση κατανομή ανδρών και γυναικών ηγετών.

Ο στόχος μας (έτος βάσης 2019/20): 50% ποσοστό γυναικών σε ηγετικές θέσεις το 2029/30

Μάθετε περισσότερα

Οικονομία
Είμαστε ο κορυφαίος και ο παλαιότερος κατασκευαστής ξύλινων μολυβιών στον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα
Οικολογία
Τα δάση που ανήκουν στην εταιρεία μας στη Βραζιλία συμβάλλουν σημαντικά
Διαβάστε περισσότερα
Κοινωνία
Η κοινωνική δέσμευση αποτελεί μέρος της προσέγγισής μας στην εταιρική ευθύνη εδώ και πολλές γενιές.
Διαβάστε περισσότερα