Αναφορά βιωσιμότητας

Το ενημερωτικό μας δελτίο είναι μια σύντομη έκθεση βιωσιμότητας που ενημερώνει για τις δραστηριότητες και τις εξελίξεις στον τομέα της βιωσιμότητας στη Faber-Castell.

Τα πρότυπα του Global Reporting Initiative (GRI) χρησιμεύουν ως οδηγός καιοι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ λαμβάνονται υπόψη.

Μεταξύ άλλων, το ενημερωτικό μας δελτίο παρουσιάζει την παραγωγή μας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα με λεπτομερή επεξήγηση των εκπομπών και της κατανάλωσης ενέργειας των εργοστασίων παραγωγής μας. Τα στοιχεία αφορούν το οικονομικό έτος 2019/20 και συγκρίνονται με τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη. Επιπλέον, παρουσιάζουμε τα έργα βιωσιμότητας σε επίπεδο ομίλου στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία μέχρι το τέλος του 2021, σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Sustainability Insights 2022/23

Προσπαθούμε να μειώνουμε συνεχώς το εταιρικό αποτύπωμα άνθρακα της παγκόσμιας λειτουργίας μας, αυξάνοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, μεταβαίνοντας σε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και γίνοντας ενεργειακά αυτόνομοι.

Ο στόχος μας (έτος αναφοράς 2019/20): μείωση του CCF κατά 55% το 2029/30

Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju - 2022

Prata

Minas Gerais, Brazylia

Οι προηγούμενες εκθέσεις μας για τη βιωσιμότητα