Βούρτσα (#178016)

  • Για την απομάκρυνση των τριμμάτων της γόμας
  • 3 σειρές από μαλακές τρίχες.
Περιβαλλοντική ενημέρωση
  • Made in Germany

    is a seal of quality for high-end goods produced in Germany. It stands for reliability, trust and branded products with high added value.