Μπουκάλι μελάνης, 30 ml, κόκκινη μελάνη (#148704)

  • Κόκκινη μελάνη για αντλίες μελάνης σε πένες
  • Μπουκάλι 30 ml
  • Μη σβηνόμενη μελάνη
  • Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Περιβαλλοντική ενημέρωση
  • Made in Germany

    is a seal of quality for high-end goods produced in Germany. It stands for reliability, trust and branded products with high added value.